AFASI

Hva er afasi?
En ervervet språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen som fører til ulike typer språk- og kommunikasjons-problemer, og kan variere i alvorlighetsgrad.

 

En afasirammet kan ha vansker med å snakke, skrive eller lese som før og med å forstå hva andre sier. Personen kan også ha problemer med å forstå og bruke andre former for kommunikasjon (som for eksempel gester). Mange får andre skader i tillegg til afasi, f.eks. lammelser i arm og bein, vansker med å koordinere visse bevegelser, nedsatt følesans eller synsfeltsutfall. Den afasi-rammedes hørsel er vanligvis som før.
Afasi påvirker ikke intelligens.

 

Konsekvenser:
Afasi vil på ulike måter begrense den afasirammedes mulighet til å uttrykke egne tanker og meninger. Språket bruker vi først og fremst for å kommunisere med hverandre. Når en person rammes av afasi, vil det derfor få konsekvenser for hele familien og for den afasirammedes totale livssituasjon. Mange afasirammede vil ikke kunne gå tilbake til sitt arbeid eller ta del i det sosiale liv på samme måte som tidligere. I tillegg kan andre vansker etter skaden medføre at den afasirammede isolerer seg og lever mer passivt.

 

Hva vi tilbyr?
Utredning og oppfølging. Oppfølging kan være enten individuelt eller i gruppe, og tilpasses etter brukerens behov.

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: