ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON/ASK

Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon?

Når en person har en annen måte å kommunisere på enn ved tale. Vi sier at kommunikasjonen er alternativ, når den erstatter talen, og supplerende når hensikten er å fremme og støtte barnets tale, og sikre en alternativ kommunikasjonsform dersom barnet ikke utvikler evnen til å snakke.

 

Konsekvenser:

ASK-brukere har ofte et svært begrenset sosialt nettverk. Det er flere årsaker til dette, men hovedårsaken er ofte at tilfeldige kommunikasjonspartnere ikke kjenner til eller forstår personens måte å uttrykke seg på. I tillegg kreves det ofte mye mot for en som ikke kan snakke å ta kontakt med andre mennesker. En tredje årsak til at nettverket er så begrenset er at bruk av ASK tar lang tid, og dette gjør at det er vanskelig for samtalepartner å vente for å få med seg hva som blir sagt.

 

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr kartlegging av kommunikasjons og språkvanskene, og anbefaler tiltak for å hjelpe personen til en mer effektiv måte å kommunisere på. Vi tilbyr kurs for personens nettverk, hjelp til oppbygging av kommunikasjonssystemer, og opplæring i bruk av ASK hjelpemidlene.

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: