Utdanning:

2018:

Master i logopedi Nord Universitet. 

Tema for masteroppgaven: 

Grammatiske ferdigheter hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser.

 

2009:
Master Spes ped, Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Østfold
Tema for masteroppgaven:
Barn med minoritetsspråklig bakgrunn og autisme:
en studie av hvordan barnehagen møter barnets tospråklige

og tokulturelle utvikling

 

2003:

2.avd Spes ped - Sosiale og emosjonelle vansker,
Høgskolen i Østfold

 

1993:

Førskolelærer, Høgskolen i Østfold

 

Kurs / sertifiseringer:

Gjennomførte kurs i Talk Tools:

- Oral Placement Therapy nivå 1

- Dyspraksi

 

LSVT Loud

Lee Silverman Voice treatment (stemmebehandling)

 

Stammebehandling:

PCI - Palin Parent Child Interaction

 

AKKtiv kursleder – ASK opplæringskurs for foreldre.

 

 

Holder div. kurs og foredrag, bl.a. på oppdrag fra barnehager, skoler og spesialisthelsetjenesten i temaer som:

«Gi meg oversikt» - tilrettelegging for barn med autismespekter vansker.

 

«Tidlig tegn på autisme»

 

«Barnet mitt snakker ikke – hva gjør vi?» Grunnkurs i Alternativ og supplerende kommunikasjon.

 

«Hva er autisme?»

 

«Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos barn og unge med alvorlig utviklingshemming» i samarbeid med Leif Hugo Stubrud HAVO

 

«Minoritetsspråklige med funksjonshemninger» i samarbeid med Else Jorun Karlsen STATPED Sør Øst

 

Arbeidserfaring:

Forskningsassistent ved NevSom  i ASF 2-14 prosjektet.

 

Spesialpedagog Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommune

 

Undervisningsinspektør Fredrikstad kommune

 

Avdelingsleder SFO og barnehage, Fredrikstad kommune

Ann Cathrin Gjevikhaug

Logoped MNLL

Ann Cathrin Gjevikhaug

Logoped MNLL

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: