OPPFØLGING

Vi tilbyr oppfølging innen språkvansker hos barn og unge, uttalevansker, afasi, stemmevansker, alternativ og supplerende kommunikasjon, taleflyt, spise- og svelgevansker og samspillsvansker.

Vi tilbyr språktrening individuelt eller i gruppe.

 

All oppfølging foregår fortrinnsvis i våre lokaler på Wilbergjordet 10 i Fredrikstad. Lokalene er tilrettelagt med heis for bevegelseshemmede.

 

Våre logopeder har mønsteravtale med HELFO, og derfor vil en del av de med behov for logopediske tjenester som følge av en medisinsk årsak kunne få utgiftene dekket. For å kunne søke HELFO om å få dekket utgiftene, MÅ det foreligge et avslag fra brukerens kommune og en henvisning til logoped fra lege.

 

Dersom kommunen ikke har ressurser eller kompetanse til å gi logopedisk eller spesialpedagogisk hjelp til klienter, kan de inngå avtale med oss om å kjøpe tjenester.

Klienter som ønsker å betale for våre tjenester selv, har mulighet til det.

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: