SAMSPILLSVANSKER

Hva er samspillsvansker?

Samspillsvansker handler om ulike utfordringer i samhandling mellom omsorgsgivere og barn eller barn imellom.

 

Samspillsvansker kan for enkelte prege alle situasjoner de møter i løpet av en dag eller for andre bare oppstå i enkelt situasjoner. Dette kan være situasjoner som å spise, etablere og opprettholde rutiner, å gå til sengs og sove, eller situasjoner man etablerer kommunikasjon og språk.

 

Konsekvenser:
Generelt vet man at samspillsvansker i oppveksten kan medføre at barn utvikler psykososiale, kommunikativ-, språklig- og kognitive utviklingsvansker. For de som har samspillsvansker knyttet til spising, kan også dette gi konsekvenser for barnets og ungdommens evne til ernæring og å forhold seg sosialt til mat og måltider.

 

Hva tilbyr vi?
Vi tilbyr utredning og oppfølging av samspillsvansker knyttet til kommunikasjon og språk, etablering av struktur og rutiner i hverdagen samt spising.

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: