SPISE- OG SVELGEVANSKER

Hva er spise- og svelgevansker?

Vansker med å innta, bearbeide og/ eller svelge mat og drikke. Vanskene kan oppstå som følge av ervervet skade/ sykdom eller medfødte vansker.

 

Konsekvenser:

Feilernæring, underernæring eller sykdom som følge av at mat og drikke kommer i luftveiene. I noen tilfeller vil det være aktuelt med sondenæring enten via sonde gjennom nesehulen eller direkte inn i magesekken (PEG).
I tillegg er det ofte vanskelig å delta i sosiale sammenhenger der mat og drikke er en naturlig del av innholdet.

 

Hva tilbyr vi?

Utredning av spise- og svelgevansker og oppfølging av dette. Ofte vil tiltakene innebære trening av motoriske ferdigheter som er nødvendige for å bearbeide mat og drikke, og sensorisk stimulering for å fremme spiseferdigheter. 

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: