SPRÅKVANSKER HOS BARN OG UNGE

Hva er språkvansker?
Betegnelsen språkvansker bruker vi når barnet har problemer med å snakke, bli forstått eller forstå språk, eller når barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutvikling.

 

Dersom det ikke finnes noen klar sammenheng mellom språklig nivå og utviklingsnivå eller skade, betegnes språkvanskene som spesifikke.

Betegnelsen fonologiske språkvansker brukes når barnet har vansker med å tilegne seg og bruke språklydssystemet. Fonologiske språkvansker er en type språkvansker vi ser ofte, men det finnes også andre typer språkvansker.

 

Konsekvenser:

Sosiale og faglig evner kan bli begrenset som følge av språkvansker.

 

Hva tilbyr vi:

Utredning av språkvanskene. Oppfølging av problematikk gjennom indivituell trening og samarbeid med hjem, barnehage/ skole og evt. PPT.

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: