STEMMEVANSKER

Hva er stemmevansker?

Problemer med bruk av og kontroll på stemmen kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen. Det er vanlig å dele inn i organiske stemmevansker, funksjonelle stemmevansker og nevrologiske stemmevansker.

 

Konsekvenser:
Folk som bruker stemmen mye i yrke og fritid, er spesielt utsatt for stemmevansker. Ubehag og utrygghet ved bruk av stemmen kan føre til at man unngår talesituasjoner. Kommunikasjonsvansker på grunn av stemmen kan skape problemer både yrkesmessig og sosialt.

 

Hva tilbyr vi?

Utredning av stemmevansker, og individuell oppfølging. Vi har ogå tilbud om stemmetrening i gruppe.

 

Vi er sertifiserte i Lee Silverman Voice Treatment, LSVT Loud, og tilbyr dette ved vårt kontor.

LSVT Loud er dokumentert effektiv logopedisk behandling for personer med Parkinson sykdom.

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: