TALEFLYTVANSKER

Hva er stamming?
Stamming er en taleflytvanske som fører til hyppige gjentakelser av småord, stavelser og/eller språklyder. Stamming kan også være i form av forlengelser av språklyder og/eller ufrivillige stopp/blokkeringer, fullstendig stopp i lyd og/ eller luft ved snakking.

 

(Det anslås at 4-5% av alle førskolebarn stammer, mens i skolealder og opp til voksenalder er anslaget at rundt

1% av befolkningen stammer. Det viser seg at stamming oftere forekommer hos gutter enn hos jenter).

 

Hva er løpsk tale?

Løpsk tale er en sammensatt vanske, som i første rekke er en taleflyt- og tempovanske. Løpsk tale kan også komme til syne med vansker i forhold til språkets lydsystem, setningsstruktur og språkbruk. Vansken har kjennetegn som hurtig, støtvis og utydelig tale.

Personer med løpsk tale opplever ofte at de ikke blir forstått, da de snakker fort, utelater deler av ord og/eller fordi ord kommer i uforståelig rekkefølge. Mange er ikke bevisst vansken sin, og det er ofte vanlig at det er miljøet rundt personen som søker hjelp/råd hos logoped.

 

Konsekvenser:

Uttalt stamming kan føre til frykt for å snakke, noe som kan føre til fysiske virkninger som f.eks. muskelspenninger og følelsesmessige effekter som forlegenhet og frustrasjon. Stamming kan påvirke selvfølelsen og selvbildet.

 

Hva tilbyr vi?

Vi vil kunne gjøre en vurdering av taleflytvansken, og hjelpe med ulike teknikker for bedre kontroll av egen tale. Dette er teknikker som minsker hyppigheten av stammingen og man vil selv kunne føle større kontroll over egen taleflyt.

 

Vi kan nå tilby Lidcombe-programmet ved vårt kontor.

Lidcombe-programmet er en behandlingsform tilpasset småbarn i alderen 3-6 år. Målet er å eliminere stammingen – altså snakke uten stamming, såkalt "flytende tale".

Metoden er lekebasert, og fremgangsplanen tilrettelegges ut fra barnets aktuelle stamming og foreldrenes og logopedens vurderinger. Praksisen blir tilrettelagt ut fra det enkelte barns behov, og undervisningen foregår individuelt med barn, foreldre og logoped.

I Lidcombe-programmet ser man på foreldrene som de beste behandlere/undervisere, ettersom det er de som kjenner sitt barn best. Programmet bygger på foreldrenes daglige deltagelse og observasjoner. Foreldrene skal foreta daglige vurderinger og leke målrettet med barnet. Ved kontinuerlig bruk av de daglige vurderingene og tiltakene kan metoden gjennomføres.

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: