UTREDNING

Vi utreder barn, unge og voksne med spisevansker, språk, tale og/ eller kommunikasjons-vansker. En utredning består av følgende elementer: samtale/ intervju med klient eller foresatt og barn, observasjon, testing og rapport.

 

Målet med samtalen er å få informasjon om kommunikasjons- og språkutviklingen, hvordan språkvanskene påvirker hverdagen og hva som har blitt gjort eller gjøres for å avhjelpe for vanskene.

Observasjon kan foregå i klientens nærmiljø (barnehage, skole etc) eller på vårt kontor som en del av testingen. Målet med observasjon er å se hvordan personen løser uforutsette utfordringer som oppstår som følge av språk og kommunikasjonsvansker.

 

Testing foregår som regel på vårt kontor. Ved testing av barn kan foresatte være med hvis det er nødvendig. Rapport inneholder sammendrag av samtale, observasjon og testing. I tillegg kommer anbefalinger for videre oppfølging. Rapport kan være muntlig eller skriftlig.

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: