UTTALEVANSKER

Hva er uttalevansker (også kalt artikulasjonsvansker)?

Når en person på grunn av motoriske eller sensoriske vansker ikke klarer å uttale en eller flere av lydene i språket tydelig. Uttalevansker kan også komme som følge av dyspraksi, som betegnes som en spesifikk vanske i grov- og finmotorisk planlegging og utføring, men ingen kjente nevrologiske skader (parese/lammelse). Personen har vansker med å utføre meningsfylte bevegelser uten at det er forårsaket av muskel/nerve skade.

 

Konsekvenser:

Det kan være vanskelig å gjøre seg forstått ved bruk av talen. Dette kan føre til vansker med å ta og å opprettholde sosial kontakt ved bruk av språket.

 

Hva tilbyr vi?
Utredning og oppfølging av uttalevansker. Hver bruker får tilpasset et individuelt program etter utredning, med hvilke hjelpemidler som anbefales og hvor ofte trening bør foregå. Det inngås en samarbeidsavtale mellom Prateriet Språksenter og brukeren (foresatte hvis det er barn) om hvor mye innsats i form av trening det forventes blir gjort. Dette gjelder både i brukerens hjemmemiljø og hos logoped.

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: