Utdanning:

2007:

Master i spes ped, Universitet i Stavanger/ Høgskolen i Østfold.

Tema for Masteroppgave:

Alternativ og supplerende kommunikasjon for barn med cerebral parese.

 

2001:

Logoped, Universitetet i Oslo.

 

Kurs/sertifiseringer:

Gjennomførte og beståtte sertifiseringskurs i Talk tools:

- Oral placement therapy nivå 1,2,3

- Feeding

- Dyspraksi

 

AKKtiv kursleder – ASK opplæringskurs for foreldre

 

LSVT Loud

Lee Silverman Voice treatment (stemmebehandling)

 

Arbeidserfaring:

Logoped ved barnehabilitering.

Språk-, kommunikasjons- og spisevansker.

 

Medlem i Blissgruppen i Norge.

Oversettelse av pensum for småskoletrinnet, utvikling av Bliss symbolsystem og Bliss grunnkurs.

 

Logoped Sunnaas sykehus HF.

Rehabilitering av barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade.

 

Logoped ved voksenopplæring.

Voksne med afasi. Individuell og gruppebehandling.

Veronika Trenum Berg

Logoped MNLL

Veronika Trenum Berg

Logoped MNLL

Prateriet Språksenter AS

post@prateriet.no  -  tlf: 488 55 799

Postboks 825 Wilbergjordet, 1609 Fredrikstad

Utviklet av: