Ann Cathrin Gjevikhaug

anncathrin@prateriet.no

Om Ann Cathrin

Utdanning

2018: Master i logopedi Nord Universitet.
Tema for masteroppgaven: Grammatiske ferdigheter hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser.

2009: Master Spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Østfold
Tema for masteroppgaven: Barn med minoritetsspråklig bakgrunn og autisme:
en studie av hvordan barnehagen møter barnets tospråklige og tokulturelle utvikling.

Kurs og sertifiseringer

Talk Tools
– Oral Placement Therapy- Nivå 1 og 2
– Dyspraksi

LSVT Loud
Lee Silverman Voice treatment (stemmebehandling)

Stammebehandling
Palin Parent – Child Interaction therapy (Palin PCI)

Mini- KIDS direct stuttering treatment for young children who stutter

AKKtiv kursleder
ASK opplæringskurs for foreldre

Tilbake

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål

Kontakt oss