Oppfølging

Vi tilbyr oppfølging innen alle de logopediske fagområder.

Les mer Priser
Behandling og oppfølging hos Prateriet

All behandling og oppfølging foregår fortrinnsvis i våre lokaler på Wilbergjordet 10 i Fredrikstad. Lokalene er tilrettelagt med heis for bevegelseshemmede. Oppfølging kan gis enten individuelt eller i gruppe. 

Våre logopeder har mønsteravtale med HELFO, og det er logopedene som avgjør om kriteriene for å få dekket utgifter til logoped er innfridd. Det skal foreligge henvisning fra lege før behandling startes opp dersom det er en medisinsk årsak til vanskene.

Dersom kommunen eller fylkeskommunen ikke har ressurser eller kompetanse til å gi logopedisk tilbud til klienter, kan de inngå avtale med oss om å kjøpe tjenester.

Klienter som ønsker å betale for våre tjenester selv, har mulighet til det.

Har du spørsmål om oppfølging av tale- og språkvansker?

Kontakt oss

Prisoversikt fra 1. juli 2022

30 minutter – fra kr 570,-

45 minutter – fra kr 855,-

60 minutter – fra kr 1140,-

 

Timer som ikke benyttes eller avbestilles innen 24 timer før avtale, faktureres i sin helhet.

Kontakt oss